Sự xung đột trong các bên trong hợp đồng xuất hiện do các bên đương sự không thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm. Để giải quyết vấn đề này có tương đối nhiều phương thức hợp pháp khác nhau. Trong số đó có cách giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được tiến hành khá thường xuyên phổ biến nhất. Các quy định liên quan đến thủ tục này như thế nào? Khi nào các bên đương sự có quyền sử dụng phương thức bằng trọng tài thương mại này? Hãy cùng Phố Nhà Đất tìm hiểu bài viết sau đây.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Giới thiệu phương thức giải quyết bởi Trọng tài

Trên điều kiện pháp lý đã ghi nhận bốn phương pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng chính bao gồm: Thương lượng, Hòa giải, Trọng tài và Tòa án. Tùy thuộc vào quan hệ hợp đồng khi xuất hiện các xung đột về lợi ích. Đương sự tham gia tranh chấp lựa chọn cách giải quyết thích hợp đưa ra kết quả minh bạch, công tâm. Trong đó, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại đang là phương án được rất nhiều người quan tâm.

Trọng tài thương mại là gì ?

Phương thức Trọng tài thương mại được đề xuất nhằm giải quyết mâu thuẫn do các bên thỏa thuận. Quy trình tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho những bên tham gia. Đặc điểm phương thức trọng tại thích hợp với trường hợp tranh chấp xuất hiện trong kinh doanh thương mại.

Khi các bên đương sự tiến đến quá trình giải quyết cần tiến hành theo quy chế trọng tài có thẩm quyền trong vấn đề đó. Liên quan đến phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài còn có yếu tố thỏa thuận trọng tài. Trường hợp hình thành thỏa thuận khi đã phát sinh tranh chấp hoặc chuẩn bị phát sinh tranh chấp.

Hình thức hoạt động của Trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được phân chia thành hai hình thức chính:

  • Một là Trọng tài vụ việc, hoạt động bằng cách tự tiến hành trọng tài. Các bên tham gia thỏa thuận tự thành lập dựa trên nguyên tắc giải quyết tranh chấp.
  • Một số điều kiện chính bao gồm: lựa chọn nhân sự trọng tài, xem xét luật tiến hành và thi hành phán quyết trọng tài.
  • Hai là Trọng tài quy chế, phương thức hoạt động có quy chế riêng tuân thủ nguyên tắc Trọng tài thương mại hiện hành. Trong các quy chế được quy định bao gồm thẩm quyền xét xử, danh sách trọng tài viên được quan tâm đến đưa vào hội đồng thẩm định trọng tài.

Nguyên tắc tiến hành giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Đương sự tham gia tranh chấp nên xem xét nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trải qua luận văn giải quyết tranh chấp đất đai. Để quá trình xử lý tranh chấp diễn ra minh bạch cần tuân thủ nguyên tắc như sau:

  • Tổ trọng tài, nhân sự trong tổ trọng tài tôn trọng thỏa thuận của những đương sự tham gia (nếu có). Chứng thực các thỏa thuận nằm trong quy định pháp luật và không làm trái đạo đức xã hội.
  • Hội đồng trọng tài viên cần đảm bảo tính chất độc lập, khách quan, thi hành xét xử theo quy định pháp luật hiện hành.
  • Đương sự tham gia được cấp quyền bình đẳng về trách nhiệm và nghĩa vụ. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại cần đảm bảo phát sinh thời cơ tiện lợi nhất để đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
  • Hình thức giải quyết Trọng tài tiến hành công khai, minh bạch. Các bên tham gia tôn trọng pháp quyết trọng tài và xem phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Xem thêm thông tin:

Điều kiện thi hành phương pháp giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Mọi trường hợp giải quyết tranh chấp đều được nhà nước quy định nghiêm ngặt từ quy trình đến nguyên tắc tiến hành. Điển hình như vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai theo luật đất đai 2013. Theo phương pháp Trọng tài thương mại, các bên thỏa thuận rất có thể lập trước hoặc sau khoản thời gian xảy ra mâu thuẫn tranh chấp.

Các bên tham gia quyết định tiến hành phương thức Trọng tài nên chú tâm quá trình xác lập thỏa thuận. Hạn chế tố đa xảy ra trường hợp thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu. Cụ thể trong một số trường hợp tranh chấp xảy ra không thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng Trọng tài.

Hoặc đơn vị đưa ra thỏa thuận không đáp ứng một cách đầy đủ yêu cầu về thẩm quyền pháp luật. Luật trọng tài không nên tiến hành khi một trong các bên đương sự bị lừa dối, vướng phải các mối đe dọa, cưỡng ép bất hợp pháp. Nếu xảy ra thì thỏa thuận trọng tài tức thì bị trì hoãn và vô hiệu.

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được tiến hành theo nguyên tắc cụ thể. Thẩm quyền xét xử chỉ được thi hành khi các bên tham gia thỏa thuận đưa ra tranh chấp và giải quyết trước trọng tài. Đối với trường hợp một trong các bên tham gia trọng tài là tổ chức gặp vấn đề phá sản, giải thể… Thỏa thuận trọng tài lúc này vẫn có hiệu lực với đơn vị đang tiếp tục tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó.

Hiệu lực thi hành tổ trọng tài tuân thủ pháp luật đất nước nghiêm ngặt. Chính vì thế phương án giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thường được ưu tiên tiến hành thường xuyên. Bài viết trên đây đã đáp ứng đầy đủ tin tức trợ giúp mọi vướng mắc liên quan đến Trọng tài thương mại. Hy vọng đó là những chia sẻ hữu ích giúp các bạn giải quyết vấn đề tiện lợi nhất.

0913.756.339