Cam kết ngoại bảng là gì? Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng

Cam kết ngoại bảng là gì? Cam kết ngoại bảng phân loại dựa trên các yếu tố nào? Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng trong các tổ chức tín dụng ra sao?… Đây chắc hẳn là vướng mắc của nhiều người khi tìm hiểu về vấn đề này.

Nếu bạn cũng có những câu hỏi như vậy thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây, Phonhadat.vn sẽ giải thích cho bạn một phương pháp chi tiết nhất.

Cam kết ngoại bảng là gì?

Cam kết ngoại bảng là 1 hoạt động chỉ các khoản như trả nợ, cấp tín dụng, cam kết thanh toán,… hay các hợp đồng phát sinh tỷ giá giữa KH và ngân hàng về sau nằm ngoài bảng cân đối kế toán.

Cam kết ngoại bảng

Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng trong tổ chức tín dụng

Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng là gì? Thông thường, các khoản nợ và cam kết ngoại bảng trong tổ chức tín dụng được phân loại dựa trên 2 phương pháp định tính và định lượng, và được quy định tại Thông tư 24/2013/TT-NHNN.

Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng

Nợ

Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngoài thực hiện phân loại nợ theo 5 nhóm như sau (trừ các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng):

  • Nhóm 1 – Nợ đủ tiêu chuẩn: nợ quá hạn < 10 ngày và được phân tích là rất có thể thu hồi đầy đủ nợ gốc, lãi đã quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc, lãi còn lại đúng thời hạn
  • Nhóm 2 – Nợ cần chú ý: nợ quá hạn trong thời gian từ 10 – 90 ngày
  • Nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn: nợ quá hạn trong thời gian từ 91 – 180 ngày
  • Nhóm 4 – Nợ nghi ngờ: nợ quá hạn trong thời gian từ 181 – 360 ngày
  • Nhóm 5 – Nợ rất có thể mất vốn: nợ > 360 ngày

Cam kết ngoại bảng

Cam kết ngoại bảng được phân loại dựa trên:

Phân loại theo khả năng chi trả của khách hàng:

  • Nhóm 1: nếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam phân tích KH rất có thể thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết
  • Nhóm 2: nếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam phân tích KH không có thể thực hiện các nghĩa vụ theo cam kết

Phân loại khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng:

  • Nhóm 3: nếu quá hạn < 30 ngày
  • Nhóm 4: nếu quá hạn từ 30 – 90 ngày
  • Nhóm 5: nếu quá hạn > 90 ngày

Cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính

Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngoài thực hiện phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo 5 nhóm sau:

Nhóm 1 – Nợ đủ tiêu chuẩn

Nợ: rất có thể thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn
Cam kết ngoại bảng: KH rất có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết

Nhóm 2 – Nợ cần chú ý:

Nợ: rất có thể thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu KH suy giảm khả năng trả nợ
Cam kết ngoại bảng: rất có thể thực hiện nghĩa vụ theo cam kết nhưng có dấu hiệu suy giảm khả năng thực hiện cam kết

Nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn:

Nợ: không rất có thể thu hồi nợ cả gốc lẫn lãi khi đến hạn và các khoản nợ này được phân tích là rất có thể tổn thất
Cam kết ngoại bảng: KH không rất có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết

Nhóm 4 – Nợ nghi ngờ:

Nợ: được phân tích là rất có thể tổn thất cao
Cam kết ngoại bảng: khả năng KH không thực hiện cam kết là rất cao

Nhóm 5 – Nợ rất có thể mất vốn:

Nợ: được phân tích là không còn khả năng thu hồi, mất vốn
Cam kết ngoại bảng: KH không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ cam kết

Như vậy, Phonhadat.vn vừa giới thiệu cho bạn cam kết ngoại bảng là gì và cách phân loại nợ và cam kết ngoại bảng. Hy vọng với bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các khoản vay của tổ chức tín dụng và sẽ không còn gặp phải khó khăn, rắc rối không muốn nào.