Hiện bạn đang hoặc có dự kiến xây nhà ở trên đất ao? Vậy làm thế nào để được cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà ? Bài viết Phố Nhà Đất phần bên dưới sẽ đáp ứng những tin tức cần thiết về vấn đề này và những vấn đề cần lưu ý liên quan.

cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà

Làm làm thế nào để được xây dựng nhà ở trên đất ao?

Để rất có khả năng xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp (cụ thể là đất ao, đất vườn, đồng ruộng…), ta cần thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Điểm c Luật Đất đai 2013 về sự việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ thì hộ gia đình hoặc cá nhân.

Trong trường hợp đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp sẽ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đang không có tranh chấp, sẽ được cấp giấy chứng nhận kèm theo một vài nét kiện nhất định.

Trong số đó, nếu như đất đang rất được sử dụng hiện tại là đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng khác mà không được phép công nhận là đất phi nông nghiệp, thì sẽ được cấp giấy chứng nhận QSDĐ cũng như quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan kèm theo.

Bên cạnh đó, nếu như cá nhân hoặc hộ gia đình ấy yêu cầu chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, lúc này ép buộc phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cũng như phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Do đó, để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thổ cư, Sau thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng ta có thể tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại những điều 52, 57 Luật Đất đai 2013.

Như vậy, nếu muốn được cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà, trước tiên ta cần làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ao sang đất ở (đất nông nghiệp sang đất thổ cư).

Xem thêm thông tin:

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà có những quy định riêng tất cả chúng ta cần lưu ý. Theo khoản 2 Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về QSDĐ cũng sẽ có khả năng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên hộ gia đình và cá nhân ấy chỉ được cấp khi đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai. Khía cạnh khác cũng phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, và cả quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như chúng ta có thể thấy, trong trường hợp ta đã sử dụng mảnh đất hiện tại và không vi phạm pháp luật, cũng như đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, ta đã rất có khả năng được cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà.

Trình tự và thủ tục cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu tiên phải bao gồm hồ sơ như sau:

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK

Lưu ý:

1. Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

2. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ thời điểm ngày gửi yêu cầu.

3. Thời hạn trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá 03 ngày kể từ thời điểm ngày có kết quả giải quyết, Sau thời điểm người sử dụng đất đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.

4. Cơ quan có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Văn phòng đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những người được cấp. Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì văn phòng đăng ký đất đai gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho những người được cấp.

Nghĩa vụ tài chính của chúng ta

Chúng ta rất cần được đóng tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Nghị định về thu tiền sử dụng đất. Khoản tiền này được tính như sau:

T = G×S – (T1+T2)

Trong đó:

  • T: Tiền sử dụng đất phải nộp
  • G: Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất
  • S: Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất
  • T1: Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)
  • T2: Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Và tất cả chúng ta cũng rất cần được lưu ý:

Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà NĐT đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.

Đồng thời bên cạnh tiền sử dụng đất, ta cũng rất cần được đóng lệ phí trước bạ. Theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP:

Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ × mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

Trong đó:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành (theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ).

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: Nhà, đất mức thu là 0,5%.

Ngoài ra, theo thông tư số 02/2014/TT-BTC, chúng ta có thể phải nộp thêm phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng dất nếu thuộc trường hợp phải thẩm định.

Đây là những tin tức rất là quan trọng và hữu ích để chúng ta có thể được cấp giấy chứng nhận cho đất ao đã xây nhà. Việc có được giấy chứng nhận sử dụng đất thổ cư này sẽ hỗ trợ cho tất cả chúng ta tuân thủ theo quy định của pháp luật và nên tránh khỏi các rắc rối không đáng có. Hy vọng các bạn đã được hướng dẫn hết mọi vướng mắc của mình!

0913.756.339