Với nhiều hoạt động liên doanh của những doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã khiến không ít chuyên gia, người nước ngoài sang Việt Nam làm việc cần doanh nghiệp thuê nhà cho. Khi đó, những Quy định tiền thuê nhà cho những người nước ngoài sẽ được hạch toán ra sao, khấu trừ thế nào được nhiều doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu.

tiền thuê nhà cho người nước ngoài

Tiền thuê nhà cho những người nước ngoài tính vào kinh phí thuế (TNDN)

Với hoạt động hợp tác, khi chuyên gia, người nước ngoài sang làm việc với doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ quyền và các nghĩa vụ hợp pháp. Trong đó, việc người lao động là người nước ngoài được ký hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có ghi khoản tiền nhà sẽ do doanh nghiệp chi trả cho những người lao động. Thì Quy định tiền thuê nhà cho những người nước ngoài sẽ hoàn toàn được tính vào kinh phí thuế TNDN theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Thông Tư sửa đổi số 25/2018/TT-BTC Điều 3, Khoản 2.

Theo đó khoản chi trả tiền nhà này mang ý nghĩa tiền lương, tiền công, đảm bảo có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định sẽ được hạch toán vào kinh phí và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Khi doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài có ký kết hợp đồng nêu rõ điều khoản daonh nghiệp Việt lo chỗ ở cho chuyên viên nước ngoài trong thời gian công tác. Thì tiền thuê nhà cho chuyên viên nước ngoài trong trường hợp này doanh nghiệp Việt phải chi trả và được tính vào chi phí, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Như vậy tiền thuê nhà cho những người nước ngoài được tính chi phí, được khấu trừ khi tính thuế TNDN khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Đây nhà những quy định để một người nước ngoài rất có khả năng thuê nhà ở Việt Nam vậy nếu họ muốn làm ăn mãi mãi muốn định cư ở Việt Nam thì sao liệu có quy định nào cho những người nước ngoài mua đất ở Việt Nam không cùng xem xét bài viết sau : Điều kiện người nước ngoài mua đất Việt Nam

Thuế GTGT tiền thuê nhà cho những người nước ngoài có được khấu trừ?

Thông tư 219/2013/TT-BTC, Điều 14 quy định rõ, nếu doanh nghiệp thuê nhà cho chuyên viên người nước ngoài công tác tại Việt Nam, ký hợp đồng, hưởng lương thì tiền thuế GTGT không được phép khấu trừ hạch toán vào chi phí.

Thuế GTGT tiền thuê nhà cho những người nước ngoài được khấu trừ trong trường hợp chuyên viên người nước ngoài là nhân viên của doanh nghiệp nước ngoài hợp tác điều động, doanh nghiệp nước ngoài trả lương (có hợp đồng điều khoản rõ ràng).

tiền thuê nhà cho người nước ngoài

Xem thêm thông tin:

Quy định tiền thuê nhà cho những người nước ngoài có tính thuế (TNCN)

Với các chuyên viên nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam được doanh nghiệp chi trả lương theo hợp đồng thì khoản tiền thuê nhà sẽ được cty chi trả hộ. Và trường hợp này khoản chi trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo thực tế và không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tạo ra (chưa tính tiền thuê nhà) của chuyên viên người nước ngoài tại công ty.

Như vậy người nước được cty thuê nhà theo hợp đồng sẽ không hẳn trả thuế TNCN và không vượt quá 15% thu nhập. Đây chính là những quy định tiền thuê nhà cho những người nước ngoài nếu muốn thuê nhà ở Việt Nam.

0913.756.339