Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào

Thu hồi đất đai là việc làm liên tục diễn ra khi nhà nước cần sử dụng đất để không ngừng mở rộng các dự án quan trọng. Quá trình thu hồi đất và đền bù sẽ diễn ra theo một trình tự quy định của luật pháp. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn rất khó để nắm bắt rõ ràng nên dễ xảy ra các tranh chấp không cần thiết. Vì vậy ở trong bài viết Phố Nhà Đất này sẽ hỗ trợ bạn hiểu rõ về điều kiện để được nhận bồi thường. Nhất là hướng dẫn câu hỏi rất được để ý hiện nay đây là “Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào”

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào

Điều kiện để người sử dụng đất được bồi thường do Nhà nước thu hồi đất

Đền bù đất đai là vấn đề mà người sở hữu đất Sau thời điểm nhà nước tiến hành thu lại đất sẽ được hưởng. Nhà nước sẽ trả lại một khoản đền bù xứng đáng theo đúng giá trị QSDĐ đối với diện tích đất thu hồi theo luật đất đai. Tuy nhiên để được đền bù đất đai một cách hợp pháp thì trước tiên người nhận bồi thường phải đảm bảo điều kiện được bồi thường.

Người được bồi thường phải thuộc các đối tượng được bồi thường theo quy định của pháp luật
Theo quy định tại điều 75 luật đất đai năm 2013, người được bồi thường về đất phải thuộc các đối tượng được như sau.

 • Bồi thường do nhà nước thu hồi đất được tiến hành cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Những người sử dụng đất cho thuê, trả tiền thuê đất sẽ không được phép nhận đền bù theo quy định luật pháp đề ra.
 • Công đồng dân cư, trụ sở tôn giáo,…đang sở hữu đất. Phải là đất riêng không thuộc quỹ do nhà nước giao, cho thuê.
 • Công dân Việt Nam định cư nước ngoài nhưng nhà nước vẫn giao đất sử dụng. Quỹ đất có thu tiền thuế đất, thuê đất trả tiền thuế 1 lần cho tất cả thời gian thuê,…
 • Tổ chức được nhà nước giao đất và thu tiền thuế đất. Cho thuê đất trả tiền thuê 1 lần cho tất cả thời gian thuê. Nhận thừa kế quyền sử dụng đất,….
 • Tổ chức nước ngoài được Cấp chính quyền cho thuê đất chi trả kinh phí 1 lần bao gồm tất cả thời gian thuê.
 • …..

Người được bồi thường phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Điều kiện thứ 2 mà người sử dụng đất phải có khi muốn nhận bồi thường trong những khi bị thu hồi đất là phải có giấy chứng nhận. Cụ thể để hưởng bồi thường, đối tượng nhận bồi thường phải nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hay giấy CNQ sở hữu nhà ở cũng như các tài sản có gắn liền đất.

Nếu chủ thể nào không được cấp thì phải đủ điều kiện để được cấp. Còn nếu như không đáp ứng được điều kiện trên thì bạn không thể nhận bồi thường về đất một cách dễ dàng. Nhất là khi bị nhà nước thu hồi đất.

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào

Xem thêm thông tin:

Giải đáp thắc mắc:  “Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào?”

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào? Thực tế hình thức bồi thường tiền khi thu hồi đất sẽ sở hữu 2 cách được áp dụng. Một là người được bồi thường sẽ nhận tiện mặt. Hai là nhà nước sẽ tiến hành bồi thường tiền bằng cách cấp đất tái định cư cho những người dân.

Bồi thường tái định cư cho những người có đất bị thu hồi

 • Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào? Nếu bồi thường bằng cách cấp tái định cư thì người có đất bị thu hồi sẽ nhận lại một quỹ đất mới. Theo điều 42 luật đất đai năm 2003:
 • Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất với giấy tờ đầy đủ thì sẽ được bồi thường. Trừ trường hợp được quy định khoản 2 – 12 điều 38. Và điểm b, c, d, g khoản 1 điều 43.
 • Người bị thu hồi loại đất nào sẽ được Nhà nước bồi thường đất mới tương tự.
 • Bồi thường về đất khi thu hồi đất. Nếu không có đất tái định cư cấp mới thì người sở hữu hưởng ưu tiên mua, thuê nhà ở của nhà nước. Bồi thường bằng đất ở dành cho khu vực nông thôn, nếu giá trị QSDĐ ở thu hồi to hơn giá đất bồi thường thì tính thêm tiền mặt. Tiền bồi thường sẽ được tính toán thích hợp với phần chênh lệch.
 • ….

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào

Bồi thường tiền mặt cho những người có đất bị thu hồi

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào? Nếu chọn lựa nhận tiền bồi thường bằng tiền mặt thì giá đất được làm căn cứ giá bồi thường và do nhà nước tính toán quy định với mức giá hợp lý. Giá đất bồi thường sẽ là giá tại thời điểm quyết định bồi thường. Vì vậy dù chưa nhận tiền ngay trong khi thu hồi đất nhưng giá sẽ được niêm yết vào khoảng thời gian đó.

Kết luận

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào? Hy vọng trải qua những tin tức được chia sẻ trên đây sẽ hỗ trợ mọi người hiểu rõ hơn về điều này. Từ đó thực hiện đúng công việc nhận tiền bồi thường một cách hiệu quả mà không hẳn vướng mắc hay lưỡng lự gì.