Hiện nay có nhiều trường hợp thu hồi đất để phục vụ những nhu cầu sử dụng đất của nhà nước. Vậy những trường hợp đây là gì và quy cách bồi thường ra sao. Dưới đây là những trường hợp thu hồi đất cũng như quy trình thu hồi và cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng mà bạn cũng có thể tham khảo qua bài viết Phố Nhà Đất nhé!

cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Trong quy định của Luật Đất đai năm 2013 có quy định rất chuẩn xác và rõ ràng về các trường hợp thu hồi đất, bao gồm căn bản như sau:

  • Trường hợp đất được thu hồi vì mục đích liên quan đến quốc phòng, an ninh cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội theo lợi ích chung của cộng đồng.
  • Tiếp đến là những trường hợp vi phạm pháp luật về quyền sử dụng đất đai
  • Tiếp theo đây là thu hồi vì chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật và tự nguyện trả lại đất có thể đe dọa tính mạng.

Quy trình thu hồi đất

Quy trình thu hồi đất được thực sự cơ bản như sau:

cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Xem thêm thông tin:

Thông báo thu hồi đất đến người dân

Trước khi thực hiện thu hồi đất, cần phải có những quyết định thu hồi theo thời gian chậm nhất là từ 90 ngày cho đến 180 ngày đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. UBND có thẩm quyền cần ban hàng thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người dân.

Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai

Khâu tiếp theo đây là người dùng đất cần phải có trách nhiệm để phối hợp cũng như tổ chức và làm nhiệm vụ về sự việc bồi thường cũng như giải phóng mặt bằng đối với việc điều tra cũng như khảo sát và đo đất xác định diện tích đất, đồng thời thống kê nhà ở và tài sản của người dân.

Lập và thẩm định phương án bồi thường cũng như hỗ trợ và tái định cư

Đây là bước mà các tổ chức cần làm nhiệm vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng có trách nhiệm đưa ra những phương án bồi thường và hỗ trợ cũng như tái định cư cho những người dân ổn định hơn. Đồng thời các cách thức bồi thường tái định cư cũng cần phải niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền thẩm định có các phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư cần cấp các thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

Quyết định thu hồi đất và thực hiện phê duyệt đồng thời thực hiện phương án bồi thường tái định cư

Trong cùng thời gian 1 ngày, UBND cần phải có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, phê duyệt cũng như có hỗ trợ tái định cư. Không những thế, các tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường cần có trách nhiệm phải phối hợp hoạt động với UBND cấp xã phổ biến và đồng thời cần niêm yết công khai quyết định phê duyệt trong phương án bồi thường.

Theo đó cần hỗ trợ cũng như tái định cư tại các trụ sở có thẩm quyền như UBND cấp xã và các địa điểm sinh hoạt chung của các khu dân cư nơi có đất thu hồi. Sau đó thực hiện gửi quyết định bồi thường và hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi.

Tiếp đến là cần phải tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cũng như bố trí tái định cư theo đúng với phương án hỗ trợ và tái định cư. Đối với các trường hợp người có đất thu không chấp hành việc bàn giao đất lại cho cơ quan có thẩm quyền thì chủ tịch UBND huyện có quyền thực hiện quy định cưỡng chế. Sau đó thì các cơ quan tổ chức áp dụng làm bồi thường cũng như giải phóng mặt bằng.

Chi trả tiền bồi thường đồng thời hỗ trợ về sự việc tái định cư

Đối với các trường hợp trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày được quyết định thu hồi đất thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải thực hiện thi hành chi trả tiền bồi thường cho những người dân đồng thời giúp họ ổn định tái định cư. Đối với các trường hợp người có đất bị thu hồi không chịu nhận tiền bồi thường thì tiền bồi thường sẽ được gửi vào kho bạc của nhà nước.

Cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Theo những quy định chuẩn xác của khoản 3 Điều 114 trong Luật Đất đai năm 2013 thì cách tính tiền bồi thường giá đất chuẩn xác được quy định theo một số điều như sau:

  • Trước hết cần xác định dựa trên cơ sở của việc điều tra cũng như thu thập các thông tin về mảnh đất đó và thông tin quy đổi giá trị đất sẽ được quy định trong cơ sở dữ liệu đất đai. theo đó áp dụng cách thức định giá đất làm thế nào để cho phù hợp nhất.
  • Tiếp đến là căn cứ vào kết quả của việc hỗ trợ giá đất mà các cơ quan thẩm quyền về quản lý đất đai cấp tỉnh và hội đồng sẽ thẩm định xem giá đất làm sao trước khi được quyết định chính thức phê duyệt.

Hy vọng với các thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu được cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng mau lẹ đơn giản nhất nhé!

0913.756.339