1 sào bằng bao nhiêu m2, hecta, thước? #2021

Sào là gì ? 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông (m2), bằng bao nhieu hecta (ha), bao nhiêu thước là thắc mắc của nhiều người. Trên thực tại việc quy đổi từ sào ra các đơn vị diện tích khác gặp khá nhiều khó khăn do diện tích 1 sào ở mỗi vùng miền nước ta khác nhau. Vậy hãy cùng phonhadat.vn tìm hiểu cách quy đổi thế nào là chuẩn nhất?

1 sào bằng bao nhiêu m2

Sào là gì ?

Sào là đơn vị đo diện tích cổ trong Hệ thống đo lường của người Việt ngày nay đơn vị sào cùng theo với công đất và thước được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp.

Có sự khác nhau giữa diện tích sào giữa 3 vùng miền kéo theo sự quy đổi 1 sào bằng bao nhiêu ha, bằng bao nhiêu thước cũng khác nhau.

1 sào bằng bao nhiêu m2, bao nhiêu ha, bao nhiêu thước?

Sào là tên gọi tại Bắc và Trung Bộ, ở Nam bộ người ta sử dụng cái tên khác là công đất. 1 sào = 1/10 mẫu. 1 công/10 mẫu.

Sắp xếp diện tích từ nhỏ tới lớn ta có: Thước < Sào tương đồng với Công đất < Hecta

Theo Nghị định 86/2012/ND-CP về Hướng dẫn luật đo lường tại Việt Nam:

1 sào = m2? 1 sào = thước?

  • 1 thước Bắc Bộ = 24 m2
  • 1 thước Trung Bộ = 33.33 m2
  • 1 sào Bắc Bộ = 15 thước = 360 m2
  • 1 sào Trung Bộ = 15 thước = 499.95 m2
  • 1 công Nam Bộ = 1296 m2

1 sào = ha?

Theo quy chuẩn quốc tế, 1 ha = 10000 m2 nên:

  • 1 sào Bắc Bộ = 0.036 ha
  • 1 sào Trung Bộ = 0.049995 ha
  • 1 sào Nam Bộ = 0.1296 ha

Xem thêm thông tin:

Vậy là phonhadat.vn vừa giúp các bạn tìm hiểu về đơn vị đo diện tích Sào và các quy đổi 1 sào ra đơn vị mét vuông, hecta, thước tương ứng.