Hausbelo

Hausbelo là dự án mới của EZ Land tại thị trường căn hộ Quận 9. Dự án Hausbelo ra mắt đúng thời điểm các yếu tố chờ xung quanh như khu công nghệ cao Quận 9, khu đô thị Nam Rạch Chiếc Quận 2 … chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc.

Hausbelo là dự án được Phố Nhà Đất đánh giá nên xem xét lựa chọn nếu đang có nhu cầu đầu tư căn hộ Quận 9.