Trường hợp nào được tiến hành chính sách giảm tiền sử dụng đất?

Câu hỏi của bạn đọc có nội dung:

“Bố của tôi là thương binh 4/4. Trước đây, bố tôi có mua một mảnh đất A có diện tích là 500m2 và đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa xin giảm tiền sử dụng đất theo chính sách đối với người có công. Hiện mảnh đất B của bố tôi thuộc diện giải tỏa, được Nhà nước đền bù một mảnh đất khác có diện tích 60m2, phải nộp tiền sử dụng đất. Vậy cho tôi hỏi, bố của tôi có thể làm đơn xin giảm tiền sử dụng đất được không?” – Phạm Trung Đức (Hải Phòng)

Luật sư Trần Văn Toàn, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bạn đọc như sau:

Ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Trong đó, tại Khoản 1, Điều 10 và Khoản 2, Điều 12 Nghị định này nêu rõ:

  • Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
  • Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho những người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

truong hop nao duoc ap dung chinh sach giam tien su dung dat

Mức hướng dẫn tiền sử dụng đất đối với thương binh loại 4/4

Theo Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp được hướng dẫn giảm tiền sử dụng đất được tiến hành cho:

Thân nhân của liệt sĩ quy định tại Khoản 1, Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40% (thương binh loại 4/4); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hướng dẫn 70% tiền sử dụng đất.

Mức hỗ trợ, giảm tiền sử dụng đất nêu trên được tính trong định mức đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hướng dẫn phải nộp.

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Theo Điều 79 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam ổn định chỗ ở ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này, khi Nhà nước thu hồi đất thì được hưởng chính sách bồi thường như sau:

  • Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không đang quan tâm bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.
  • Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
  • Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải đi lại chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

truong hop nao duoc ap dung chinh sach giam tien su dung dat

Ở trường hợp của bạn đọc, bố là thương binh loại 4/4 (có tỷ lệ thương tật từ 21% – 40%) thuộc đối tượng được hướng dẫn 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Tuy nhiên, chính sách quy định chỉ được giảm tiền sử dụng đất 01 lần duy nhất trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở, hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Nếu khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở, nếu gia đình bạn được Nhà nước bồi thường bằng đất ở, nhà ở, không hẳn trả tiền sử dụng đất thì không thuộc trường hợp hỗ trợ, giảm tiền sử dụng đất. Mặt khác, nếu khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải đi lại chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nhưng gia đình bạn được Nhà nước giao 60m2 đất ở có thu tiền sử dụng đất, thì bố của chúng ta có thể kết hợp yêu cầu giảm tiền sử dụng đất theo chính sách ưu đãi đối với người có công.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất, Chi cục trưởng Chi cục thuế sẽ xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được giảm đối với hộ gia đình, cá nhân.

(*) Thông tin chuyên mục có giá trị xem xét với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

truong hop nao duoc ap dung chinh sach giam tien su dung dat

Những trường hợp không được phép bồi thường khi thu hồi đất

Theo Luật đất đai năm 2013, quy định về thu hồi và bồi thường đất đã liệt kê những trường hợp thu hồi đất nhưng không được phép bồi thường về đất.>>>Xem chi tiết

truong hop nao duoc ap dung chinh sach giam tien su dung dat

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

Khi xảy ra tranh chấp đất đai, thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp này? Và nhiều cấp giải quyết ra sao?>>>Xem chi tiết

truong hop nao duoc ap dung chinh sach giam tien su dung dat

Đất hết hạn sử dụng có được thế chấp không?

Thời hạn sử dụng đất luôn được quy định rõ ràng. Vì vậy, khi đất hết hạn sử dụng, sẽ sở hữu những vấn đề gây ra khi mua bán, thế chấp, chuyển đổi.>>>Xem chi tiết

Phonhadat.vn theo TBKD

Xem thêm