Quy định về cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn đọc một vài quy tắc trong những việc cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư.

Điều kiện

Điều 13 Luật Kinh doanh BĐS 2014 quy định: “Trong thời hạn 50 ngày kể từ thời điểm ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho tất cả những người mua hoặc kể từ thời điểm ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản yêu cầu tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận”.

Do đó, khi gặp trở ngại trong những việc thực hiện thủ tục xin cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư, KH có quyền yêu cầu CĐT trợ giúp và trợ giúp thực hiện.

Hồ sơ

Theo quy tắc tại Điều 1 Thông tư của Bộ Xây dựng số 1/2009/TT-BXD, bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bên mua căn hộ nhà chung cư, và làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần thứ nhất khi mua căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng.

Hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư bao gồm hồ sơ cơ sở và hồ sơ từng căn hộ nhà chung cư. Ngoài hồ sơ cơ sở, trong time 30 ngày kể từ khi các chủ sở hữu căn hộ và chủ sở hữu phần sở hữu riêng hoàn thành thanh toán tiền mua theo hợp đồng mua bán, bên bán phải hoàn thành và nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận hồ sơ của từng căn hộ.

Theo đó, bên mua phải giao cho bên bán các giấy tờ sau:

  • Đơn yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu) có chữ ký của bên mua căn hộ và xác nhận của bên bán;
  • Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư hoặc phần sở hữu riêng do hai bên ký kết; biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư hoặc phần sở hữu riêng nhà chung cư và biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính của Bên mua liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận. Trường hợp bên mua tự thực hiện việc nộp nghĩa vụ tài chính thì giao biên lai này cho bên bán để đưa vào hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận.

Trong trường hợp người mua căn hộ nhà chung cư đã thanh toán hết tiền mua nhà trước thời điểm lập hồ sơ cơ sở thì hồ sơ cơ sở và hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận từng căn hộ được lập và nộp đồng thời cho cơ quan cấp giấy chứng nhận.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

quy dinh ve cap so hong cho can ho chung cu

Lệ phí

Điều 49 Nghị định 90/2006/NĐ-CP quy tắc về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần thứ nhất cho căn hộ nhà chung cư là không quá 100.000 VND một giấy đối với cá nhân, không quá 500.000 VND một giấy đối với tổ chức yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần thứ nhất đối với nhà ở.

Thời gian

Từ ngày 03/03, theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một vài nghị định thi hành Luật Đất đai, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý tối đa là 15 ngày.

Phonhadat.vn theo Báo Xây dựng

Bài viết liên quan