Những trường hợp không nên bồi thường khi thu hồi đất

Việc thu hồi đất, bồi thường đất đã được quy định cụ thể, tuy vậy, không hẳn ai cũng biết quy định xác thực về những trường hợp thu hồi đất nhưng không được phép bồi thường.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An đã chia sẻ về vấn đề này như sau:

Luật đất đai 2013 quy định về thu hồi đất, bồi thường đất đã có quy định xác thực về những trường hợp thu hồi đất không được phép bồi thường về đất tại Điều 82, điều 64, Điều 65. Cụ thể có những trường hợp đất thu hồi nhưng không bồi thường như sau:

– Đất được Nhà nước giao không thu Tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

– Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu Tiền sử dụng đất nhưng được miễn Tiền sử dụng đất;

– Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

– Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

– Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

– Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

nhung truong hop khong duoc boi thuong khi thu hoi dat

Sử dụng đất không đúng mục đích là một trong trường hợp sẽ ảnh hưởng thu hồi đất không bồi thường (Ảnh minh họa)

– Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

– Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

– Đất không được phép chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

– Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

– Đất không được phép chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

– Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

– Đất trồng cây hàng năm không được phép sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu ngày không được phép sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được phép sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

– Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được phép sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc lộ trình sử dụng đất chậm 24 tháng so với lộ trình ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì CĐT được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm lộ trình thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà CĐT vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Các trường hợp không được phép bồi thường về đất nhưng được bồi thường giá thành đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại điều 76 luật đất đai 2013.

Phonhadat.vn theo TBKD

Xem thêm