Làm sao để đính chính sổ đỏ khi mất CMND?

Bạn đọc Nguyễn Thị Thái (Hà Nội) gửi câu hỏi: “Tôi bị mất chứng minh nhân dân, nay đang dự kiến bán nhà đất thì được cán bộ địa chính quận cho thấy thêm phải đi làm căn cước công dân thay thế, sau đó mang sổ đỏ đi đính chính, rồi mới mua bán được. Xin được trợ giúp rõ hơn về quy tắc này và cho tôi biết quy trình mua bán nhà đất như thế nào?”

Luật sư Đặng Văn Sơn, văn phòng luật sư Đặng Sơn, giải đáp, căn cứ theo quy tắc Khoản 16, Điều 3 Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – “sổ đỏ” – là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất của người có quyền sử dụng đất. Mặt khác, tại Khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai 2013 cũng xác định, việc đính chính sổ đỏ đã cấp được thực hiện dành cho những trường hợp:

  • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ của người đó.
  • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

lam sao de dinh chinh so do khi mat cmnd

Tương tự, tại Khoản 1, Điều 86 thuộc Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy tắc chi tiết một vài điều của Luật Đất đai, quy tắc về đính chính sổ đỏ đã cấp chỉ rõ, người sử dụng đất hay chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp sổ đỏ đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thì người sai phạm phải có đơn yêu cầu để được đính chính.

Theo đó, trong trường hợp sổ đỏ trước đây của bạn đã đúng theo giấy tờ tùy thân, nhưng hiện do chính sách thay đổi (căn cước công dân thay CMND và bạn lại bị mất CMND trong những lúc không nên cấp giấy CMND theo số cũ) nên sau khoản thời gian được cấp giấy tờ tùy thân mới, bạn cần thực hiện đính chính lại thông tin trên sổ đỏ để việc giao dịch mua bán của bạn diễn ra tiện lợi hơn.

lam sao de dinh chinh so do khi mat cmnd

Về thủ tục đính chính sổ đỏ, theo Khoản 3, Điều 10 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định, hồ sơ cần dự kiến cho thủ tục đính chính sổ đỏ bao gồm:

  • Bản gốc sổ đỏ đã cấp.
  • Đơn yêu cầu đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên sổ đỏ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ như trên, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào sổ đỏ đã cấp có sai sót, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. cùng với đó, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm lần lượt quá trình sau:

  1. Hai bên đến văn phòng công chứng để lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiến hành công chứng hợp đồng (hồ sơ dự kiến theo yêu cầu của văn phòng công chứng hướng dẫn)
  2. Kê khai nghĩa vụ tài chính, kê khai hồ sơ sang tên theo các biểu mẫu do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi có nhà, đất trợ giúp kê khai.
  3. Nộp lệ phí theo quy tắc tại Chi cục Thuế cấp huyện theo thông tin của cơ quan thuế và nhận sổ đỏ.

Phonhadat.vn theo TBKD

Xem thêm