Cách tính thuế phí khi chuyển quyền sử dụng đất

Trường hợp mua bán đất

Các loại thuế, phí phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau (trừ những trường hợp được miễn, giảm theo quy tắc của pháp luật):

 • Lệ phí trước bạ = Diện tích đất x Giá đất x Lệ phí 0,5%
 • Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%
 • Các kinh phí khác liên quan:
  • Phí công chứng: Được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, quy tắc tại Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP.
  • cach tinh thue phi khi chuyen quyen su dung dat

  • Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại.
  • cach tinh thue phi khi chuyen quyen su dung dat

  • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 0,15% giá trị chuyển nhượng, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ (tùy trường hợp rất cần phải thẩm định mới phải đóng).
  • Phí đo vẽ: Theo quy tắc tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014, phí đo đạc do cơ quan đo đạc địa chính thu không nên quá 1.500 đồng/m2.

Ví dụ: Bạn bán một mảnh đất thổ cư diện tích 100m2 tại Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Giá trị tài sản trên hợp đồng là 700 triệu đồng. Giá đất theo bảng giá hiện hành tại khu vực này là 1,3 triệu đồng/m2. Mức thuế phí cụ thể phải nộp như sau:

 • Phí trước bạ = 100.000.000 x 1,3 x 0,5% = 650.000 đồng
 • Thuế TNCN = 700.000.000 x 2% = 14.000.000 đồng
 • Phí công chứng = 700 x 0,1% = 700.000 đồng
 • Phía cấp giấy chứng nhận = 25.000 đồng

Tổng cộng: 17.375.000 đồng + phí đo vẽ (không quá 1.500 đồng/m2)

Trường hợp được tặng cho

Các loại thuế, phí phải nộp khi trong trường hợp được cho, tặng như sau (trừ những trường hợp được miễn, giảm theo quy tắc của pháp luật):

 • Lệ phí trước bạ = Diện tích đất x Giá đất x Lệ phí 0,5%
 • Thuế TNCN = Tổng giá trị BĐS (trên 10 triệu đồng) x 10%
 • Các kinh phí khác liên quan:
  • Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại.
  • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 0,15% giá trị chuyển nhượng, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ (tùy trường hợp rất cần phải thẩm định mới phải đóng).
  • Phí đo vẽ: Theo quy tắc tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014, phí đo đạc do cơ quan đo đạc địa chính thu không nên quá 1.500 đồng/m2.

Ví dụ: Bạn được cho một mảnh đất thổ cư 100m2 tại Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Giá trị tài sản được xác định là 700 triệu đồng. Giá đất theo bảng giá hiện hành tại khu vực này là 1,3 triệu đồng/m2. Mức thuế phí cụ thể phải nộp như sau:

 • Phí trước bạ = 100.000.000 x 1,3 x 0,5% = 650.000 đồng
 • Thuế TNCN = 700.000.000 x 10% = 70.000.000 đồng
 • Phía cấp giấy chứng nhận = 25.000 đồng

Tổng cộng: 70.675.000 đồng + phí đo vẽ (không quá 1.500 đồng/m2)

cach tinh thue phi khi chuyen quyen su dung dat

Các trường hợp miễn thuế phí chuyển quyền sử dụng đất

 • Miễn thuế TNCN

Khoản 1 và 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy tắc thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là BĐS giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

 • Miễn phí trước bạ

Về trường hợp miễn phí trước bạ, theo khoản 10 điều 4 nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 quy định:

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Phonhadat.vn tổng hợp

Xem thêm