Tp. Hồ Chí Minh cả thiện môi trường đầu tư

Năm 2016, TPHCM sẽ cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bởi thời gian qua vẫn còn nhiều doanh nghiệp bị “hành”, chủ đầu tư trình duyệt dự án còn bị đẩy lòng vòng lên xuống nhiều sở, nhiều cấp.

Sáng ngày 30-12, phát biểu tại hội nghị đánh giá kết quả kinh tế xã hội năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng phát biểu bên cạnh những kết quả khả quan về kinh tế xã hội đạt được trong năm 2015, vẫn còn nhiều bất cập của các cơ quan chức năng cần khắc phục, chấn chỉnh ngay để hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông đã nêu một số ví dụ cụ thể về việc "hành" doanh nghiệp: có một dự án chủ đầu tư gởi UBND thành phố, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, sở này xem xét xong mới đề nghị UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến của các sở ngành và báo cáo lại UBND thành phố.

Sau khi lấy ý kiến và được tất cả các sở ngành đồng ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư có hai phần tổng hợp gồm một phần tổng hợp ý kiến các sở ngành, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư lại nêu đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu để hoàn chỉnh dự án và kiến nghị UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm việc lại với các đơn vị và trình UBND thành phố xem xét…

“Đến mức tôi đọc hồ sơ còn không hiểu nổi, cái này không gọi là ‘hành’, không gọi là ‘lòng vòng’ thì gọi là gì đây? Cái này không phải là hạn chế, kéo dài thời gian gia nhập thị trường của doanh nghiệp thì gọi là gì đây?” ông Thưởng đặt vấn đề trước lãnh đạo các sở ngành tham dự cuộc họp sáng nay.

Một ví dụ khác cũng được ông Thưởng nêu ra về xử lý không công bằng với doanh nghiệp. Mới đây, thành phố thông báo một số doanh nghiệp nợ thuế lên trang thông tin của cơ quan thuế, và theo ông Thưởng, đó là việc cần làm vì ông nào xấu phải nói ra để khắc phục.

“Nhưng nhà nước nợ người dân cái gì, nhà nước nợ doanh nghiệp cái gì, các đồng chí dám công khai không? thanh toán xây dựng cơ bản chậm bao nhiêu, làm bao nhiêu thủ tục mới được thanh toán? người dân gửi khiếu nại các đồng chí giải quyết chậm thì các đồng chí công bố được không?” ông Thưởng đặt vấn đề ngược lại để nhấn mạnh cơ quan chức năng cần phải công bằng, thẳng thắn hơn trong xử lý mọi vấn đề.

Nói về cải thiện môi trường đầu tư ở thành phố, ông Thưởng nhắc lại vừa rồi trong báo cáo của Chính phủ đánh giá toàn quốc có đề cập TPHCM có 2 chỉ số còn kém thậm chí xấu đi, đó là cấp phép xây dựng kéo dài thêm 52 ngày (từ 114 ngày tăng lên 166 ngày), đăng ký sở hữu tài sản thêm một thủ tục.

Ông Thưởng đề nghị các sở, ngành, quận, huyện cần nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong năm 2016, thành phố đề ra 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội cần thực hiện. Trong đó có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa đạt 8%, tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 30% GRDP, 100% hộ dân thành phố được cấp nước sạch.

Tiếp tục phát triển nhiều khu đô thị mới

Trong năm 2016 chính quyền TPHCM sẽ di dời hơn 2.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch nhằm chỉnh trang, nâng cấp bộ mặt đô thị cho TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, cho biết: “năm 2016 thành phố sẽ di dời và tổ chức lại cuộc sống cho khoảng 2.000 hộ dân sống ven và trên kênh rạch, đa số là hộ nghèo”.

Thành phố cũng thực hiện việc nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội một số dự án như Khu đô thị C30 tại quận Tân Bình dự kiến khởi công quý 2-2016.